• Estudi, anàlisi i introducció de millores en el procés de fabricació d’un taller mecànic 

    Vergés López, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-11)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    En aquest projecte s’hi recull un estudi enfocat a la millora del procés de producció de l’empresa CTES, S.A.. Inclou un anàlisi del procés, la determinació de millores, l’avaluació d’alternatives, el disseny i l’estudi ...