• eSalud/Telemedicina 

    López Capó, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-07)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert