• Fundació Tony Catany 

    Cara Nadal, Carme de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert