• Non-local dynamics and intermittency in non-homogeneous flows 

    Ben Mahjoub, Otman (Universitat Politècnica de Catalunya, 2000-11-02)
    Tesi
    Accés obert
    .<br/><br/>La tesi analitza les dinàmiques no locals i la intermitència en fluids no homogenis i no isotròpics tant en experiments de laboratori com en dades geogràfiques. Després de l'estudi sobre els models que descriuen ...