• Disseny i estudi de viabilitat d’una planta de cogeneració en un hospital 

    Arias López, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-09)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    En el present projecte es realitza un estudi de viabilitat d’una planta de cogeneració en un hospital, on una Empresa de Serveis Energètics (ESE) externa a l’hospital realitza el disseny, inversió, gestió i explotació ...