• Instrumentació de una sonda ecogràfica per l'elastografia quantitativa 

    Lafuente, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-04)
    Proyecto/Trabajo final de carrera
    Acceso abierto
    Aquest projecte de fi de carrera consisteix en l’elaboració d’un prototip per un banc de proves que permeti l’adaptació d’una sonda ecogràfica i els elements necessaris per poder utilitzar un programa informàtic desenvolupat ...