• Visual tag recognition for indoor positioning 

    Arias Bellot, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-28)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Realitzat a/amb:  Kungl. Tekniska högskolan. Skolan för elektro- och systemteknik
    Català: En els últims anys, els dispositius mòbils equipats amb càmera han estat objecte d'importants millores a causa de la creixent potència de càlcul, així com la reducció dels costos de fabricació. Això ha permès el ...