• Campus Universitari ETSAV 

    Frontons Echeverría, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-01)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert