• 3D Scene Editor Using Ogre3D 

    Esbrí Rodríguez-Xuàrez, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya / University of Maribor, 2007-06-27)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert