• Radio data network 

    Ampliato Millan, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-05)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert