• Transport of fixed and wireless signals over a multimode fiber link 

    Guardia Gispert, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-04-02)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    La demanda d’alta velocitat de transmissió de dades dins les instal·lacions de xarxa impulsada per tecnologies com Gigabit i 10 Gigabit Ethernet i, més recentment, pel desenvolupament dels estàndards 40 i 100 Gigabit ...