• Mesures de regularitat per a polígons convexos 

    Chalmeta Ugas, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-30)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L'objectiu d'aquest projecte ha estat fer un pas més i portar la teoria a la pràctica, per poder verificar les mesures descrites, comparar-les i així concloure quines mesures són més eficients per diferents tipus de polígons ...