• MSW Composition Analysis and Sassari Landfill Biogas Production 

    Pérez Palos, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya / Università degli Studi di Padova, 2009)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    - Normativa sobre els abocadors i els seus residus. - Anàlis de la gestió de la recollida de reisdus i dels abocadors. - Metodologia i resultats en l'estudi sobre el tipus de residu que s'aboca. -Anàlisi de la possible ...