• Cabines de conducció dels tramvies: estat de l'art, retorn d'experiència i propostes de disseny 

    de Victoria Ramis de Ayreflor, Lluís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-04)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Els tramvies són un vehicle que torna a estar present a la nostra societat. Després d’haver estat desmantellats a països com Espanya i França, els problemes de congestió causats pel trànsit privat fan que moltes ciutats ...