• Centre cultural, l'Escocesa 

    Ubach Peralba, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-11-09)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert