• Tussen Ruimte 

    Tummers, Lidewij (Edicions ETSAB, 2005-07)
    Article
    Accés obert