• Centre d'arts digitals 

    Tugues Breysse, Adam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert