• SCAR 

    Martí Casanovas, Miquel; Cáceres, Rafael de; Tarrasó Climent, Olga (2008-12-11)
    Concurs d'arquitectura i urbanisme
    Accés obert
    Projecte presentat per al concurs d’idees per a l’ordenació del Centre Direccional del Prat Nord