• Disseny d’una antena de televisió per automoció 

    Tantiñá Cuní, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-10-02)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    En aquest projecte s’han dissenyat, desenvolupat i integrat a l’automòbil diferents solucions d’antenes per la recepció de televisió. El projecte va sorgir conjuntament amb la unitat de negocis A3, Advanced Automotive ...