• Producció de biogàs per codigestió anaeròbia 

    Institut Català d'Energia; Flotats Ripoll, Xavier; Sarquella Planella, Laia (2008-07)
    Llibre
    Accés obert
    Guia simple sobre el procés de digestió anaeròbia i sobre les possibilitats que té, detallant els punts més destacats d’aquest tractament i donant una visió pràctica per a la implantació i el funcionament d’una ...