• Casa de cultura, Camprodon 

    Saà Casadevall, Juli (Universitat Politècnica de Catalunya, 2003-02)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert