• Projecte de Vehicle Elèctric Accessible (VEA) 

    Bordas Eddy, Marta; Sánchez, Samuel; Usandizaga Calparsoro, Miguel M. (2009-10)
    Texto en actas de congreso
    Acceso abierto
    Aquest projecte introdueix millores de disseny(en accessibilitat i mobilitat urbana) als vehicles elèctrics per transport de persones. Ho fa combinant tecnologies prou conegudes i assajades, que són: la de les motocicletes ...