• Vivero de empresas en Poblenou 

    Rodero Villa, Estefania (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert