• Curtmetratge de dibuixos animats 

    Pérez i Verge, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L’objectiu d’aquest projecte és crear un curtmetratge de dibuixos animats utilitzant l’eina de treball Flash CS5. En aquest document s’explica tot el procés que s’ha seguit en l’elaboració del projecte, des de les etapes ...