• Copolimerització tèrmica i fotoinduïda d’una resina epoxi amb una lactona 

    Pérez Arias, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-11)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Les resines epoxi són monòmers àmpliament utilitzats degut a les bones propietats que se n’obtenen una vegada que el material està entrecreuat. Presenten, no obstant, problemes com per exemple la contracció durant el ...