• Estudi de vida útil d'un producte de V gamma elaborat a partir de la carxofa 

    Navarro Martos, Isabel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-15)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    S’està experimentant una sèrie de canvis pel que fa als hàbits de consum d’aliments frescos d’origen vegetal per part de la població. Per al sector de la indústria alimentaria és interessant trobar altres alternatives ...