• Estudi de prevenció de riscos laborals en l'edificació 

    Duran Ramírez, Oscar; Navarret Domènech, Immaculada (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-02)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    El present projecte de fi de grau consisteix en avaluar la influència dels riscs psicosocials en els diversos sectors d’activitat professional i especialment en el sector de la construcció. Aquesta avaluació es realitza ...