• Tutorial de Raytracing 

    Mazaira Font, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008-12-18)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert