• Curtmetratge interactiu 

    Llobet March, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per acord de confidencialitat
    El món multimèdia i audiovisual creix i així la seva diversitat. Aquest és un projecte que neix gràcies a aquest fet i s‟alimenta de l‟empenta tecnològica que el món pateix. El curtmetratge interactiu forma un nou model ...