• Estudi tècnic-econòmic per a la generació d'hidrogen gas 

    Laarbi Lombas, Omar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L‟interès actual per la reducció en l‟emissió a l‟atmosfera de gasos d‟efecte hivernacle (relacionats directament amb el Protocol de Kyoto) està donant lloc a diferents estudis basats en la no emissió i/o recuperació ...