• Situación y potencial de generación de biogás 

    Pascual, Andrés; Ruiz, Begoña; Gómez, Paz; Flotats Ripoll, Xavier; Fernández García, Belén (2011-07-01)
    Report de recerca
    Acceso abierto
    Estudi tècnic de base per l'elaboració del PER espanyol (Plan de energías renovables) 2011-2020, relatiu al potencial de producció de biogàs a Espanya. Editat per IDAE. Estudi conjunt realitzat per AINIA (Valencia) i GIRO ...