• Domotització d'un jardí domèstic 

    Flores Nogués, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
    Proyecto/Trabajo final de carrera
    Acceso abierto
    A l’hora d’aplicar els coneixements estudiats, s’ha proposat un jardí sobre el qual es realitza un estudi de les necessitats a satisfer per a poder-ne automatitzar el funcionament de tots els elements que el composen, a ...