• E-Biologic 

    Chamorro Sevillano, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per acord de confidencialitat