• CFD modelling of Jet Fire 

    Castellví Abella, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor