• Disseny d’una marquesina fotovoltaica per l’aparcament de RENFE de Vilanova i la Geltrú 

    Cascante Cirici, Pau; Mestres Garcia, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07-13)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    La implantació del vehicle elèctric a Europa és actualment un dels objectius energètics principals a assolir i, mitjançant grans inversions en aquest sector, està previst que augmenti fins al punt d’ocupar més de la meitat ...