• Disseny d'un sistema d'alimentació basat en bateries LiPo per a un AUV 

    Cascales Villaescusa, Mireia; García Sánchez, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés restringit per decisió de l'autor
    Un dels sectors en constant desenvolupament en el mon de les telecomunicacions és el relacionat amb els vehicles submarins autònoms, coneguts com els AUV. En aquesta àrea és on van decidir investigar el Departament ...