• Curs de càlcul: una nova metodologia per a la impartició i gestió basades en l'entorn Moodle. 

    Estela Carbonell, M. Rosa; Saà Seoane, Joel; Blanco Abellán, Mónica; Ginovart Gisbert, Marta; Cano, Raúl; Massanés, Francesc (2009-02-12T12:51:52Z)
    Comunicació de congrés / Text en actes de congrés
    Accés obert
    El projecte que es presenta, consisteix bàsicament en la elaboració de material docent d’autoaprenentatge utilitzant els diferents recursos de la plataforma Moodle, per tal de desenvolupar un conjunt de temes d’una manera ...