• Handbook d'equips de protecció individual per als treballs en l'edificació 

    Borràs Molledo, Mariano (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    L’objectiu d’aquest projecte Fi de Carrera és elaborar un HANDBOOK exhaustiu de referència que permeti la consulta ràpida i àgil dels equips de protecció individual que es poden utilitzar en les obres de construcció ...