• Aparthotel a Selva de Mar 

    Baamonde Jiménez, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert