• Remodelación del Paseo del Óvalo, la Escalinata y su entorno 

    David Chipperfield Architects; B720 arquitectos; Miralles, Eduard (2006-03-07T15:10:36Z)
    Concurs d'arquitectura i urbanisme
    Accés obert
    Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça web si s’ha ...