• Editorial 

    Associació Ide@sostenible (2007-11-25T12:31:26Z)
    Ressenya
    Accés obert
    La selecció d’articles que presentem en aquesta edició tan especial estan relacionats, d’una o altra manera, amb dos aspectes importants des del punt de vista del Desenvolupament Sostenible: L’Urbanisme i la Mobilitat. El ...