• Fabricación de detergente en polvo 

    Adalid Gavilan, Nieves (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06-15)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte consisteix en dimensionar una planta que fabrica detergent en pols pel rentant de la roba. El tensioactiu per excel·lència pel rentat de la roba és el dodecilbencensulfonat sòdic, per tant, s’obtindrà i ...