• Remodelación de una estación transformadora 

    Valbuena Asensio, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-01-12)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    En aquest projecte es tractarà la remodelació de una subestació de tracció, encarregada d’abastir electricitat als trens que circulen pel tram que correspon a Garraf. Es tractaran totes les modificacions a efectuar, que ...