• Electrificació i enllumenat d'un camp de fútbol 

    Terradas Güibas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-17)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    En el present projecte es defineixen les característiques generals pel disseny i dimensionat de la instal ·lació elèctrica, de l’enllumenat del terreny de joc i de la instal ·lació contra incendis d’un estadi de futbol. Es ...