• Ecosystemes steppiques(Cas de Brezina– El Bayadh) 

    Verdú González, Antoni Maria Claret; Mederbal, K.; Josa March, Ramon; Boukhari, Y.; Mas Serra, Maite; Khader, M.; Ouldali, O.; Regagba, Z.; Tadjeddine, N. (2009)
    Comunicació de congrés
    Accés obert