• Projecte de l'Estació Depuradora d'aigües residuals de Saldes (Berguedà) 

    Obis Alberola, Eduardo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-06-30)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    El present document contempla el projecte constructiu de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals del nucli de Saldes i els seus col·lectors. Saldes és una població situada a la comarca del Berguedà per sobre dels 1200 ...