• Disseny d’un filtre planar en banda L per aplicacions espacials 

    Martínez Illamola, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-03-31)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte tracta sobre la síntesi i el disseny de filtres microones en banda L, utilitzant ressonadors amb pèrdues, per aplicacions espacials. El filtre dissenyat serà implementat mitjançant tecnologia microstrip, ...