• Diseño y construcción de un inversor fotovoltaico de 1kW para aplicaciones aisladas 

    Lanau Espel, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-01-11)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Aquest projecte tracta sobre el disseny i el desenvolupament d'un inversor fotovoltaic de 1 kW de potència que alimentarà un habitatge aïllat de la xarxa. L'objectiu és estudiar les solucions possibles que podem adoptar ...