• Estudi del hardware del pilot automàtic Ardupilot 

    Juhé Lluveras, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-08-27)
    Treball Final de Grau
    Accés obert
    Un pilot automàtic és un sistema generalment electrònic que, en els objectes voladors, serveix per mantenir un vol estable i rectilini o realitzar maniobres controlades. Un sistema de pilotatge automàtic és imprescindible ...