• Projecte de condicionament de la GI-643 (PK 3+000 al 7+882) i GI-642 (PK 0+000 al 3+512) 

    Homar Rosselló, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10-22)
    Projecte/Treball Final de Carrera
    Accés obert
    Actualment hi ha uns quants projectes que es té previst portar a terme a la zona de la Bisbal d’Empordà (Girona) a fi de millorar algunes carreteres i alguns encreuaments. Els que s’han tingut en consideració són la Variant ...